Leiding

Leeftijd: 18 - ... jaar

Na enige ervaring als Senior kan men in leiding stappen (een gezellige groep jongeren). Daarenboven biedt FOS een aantal trainings- en vormingscursussen aan. Hierbij is het duidelijk dat training en vorming elkaar aanvullen om een minimumwaarborg te krijgen voor de degelijke begeleiding van de kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. Op dit ogenblik richt de federatie naast een ruime waaier van algemene vormingsactiviteiten per jaar 2 cursussen in. Deze cursussen zijn volledig comform de normen die de Vlaamse overheid oplegt om met kinderen te mogen werken. Info over deze cursussen kan bekomen worden bij de eenheidsleiding.