Seniors

Leeftijd: 16 - 18 jaar

De Geest van onafhankelijkheid is nog sterker bij de Seniorploeg. De “groepsgeest” blijft bestaan, maar minder gestructureerd.
Samen met de moderator (begeleider) stellen de Seniors zelf een programma op en kiezen ze einddoelen waar zij naar toewerken door verschillende projecten op poten te zetten.
De intresse voor sociale aspecten in de omringende maatschappij is hierbij de leidraad.

Projectwerking, sport, technek, openluchtleven zijn de meest voorkomende activiteiten. Daarnaast zijn er de typische activiteiten eigen aan de ploegwerking, die nadruk leggen op teamwork.

De Seniorploeg kiest een voorzitter uit eigen groep, die de besprekingen leidt om tot projecten te komen. Bij elk project of activiteit nemen één of twee geïnteresseerden de rol van coördinator op zich. Zij doen de voorbereidingen, organisatie en verzorgen de praktische kant van het project. De moderator behoudt de uiteindelijke verantwoordelijkheid, stimuleert en houdt toezicht. De moderator zorgt eveneens voor nadruk op teamwork, maar organiseert zelf niets.