Verkenners en Gidsen

Leeftijd: 13 - 16 jaar

Het systeem maakt eveneens gebruik van enkele eigenschappen typisch voor deze leeftijdsgroep.

  • Groepsgeest: op basis van vriendschap vormen de Gidsen en Scouts patrouilles (patrouille = groepje)
  • Geest van onafhankelijkheid: de patrouilles werken bijna op zichzelf, en hebben een ruime inspraak bij groepsbeslissingen.
  • Zoeken naar bevestiging van eigen kunnen: een vormingsschema en proevenwerking bied de mogelijkheid tot zelfvorming. Een systeem van vaardigheidskentekens laat toe individuele interesses aan te moedigen en te belonen.
Het spel in open lucht: kamperen, trektochten, bosspelen en andere avontuurlijke activiteiten
Verder sport, creativiteit en expressie, projectwerk en informatief spel, evenals activiteiten eigen aan het patrouilleleven.
  • De gidsen/Scoutstak bestaat uit een aantal patrouilles en wordt geleid door een takleid(st)er.
  • De takleid(st)er wordt bijgestaan door assistenten.
  • De patrouille zelf wordt geleid door de patrouilleleid(st)er aangesteld door de takleid(st)er