Welpen

Leeftijd: 7 - 10 jaar

De welpenmethode is aangepast aan enkele kenmerken eigen aan de leeftijdsgroep van 7 tot 10 jaar.

  • optimale lichaamlijke conditie: spelen is het basisingrediëntvan de welpenmethode
  • interesse in al wat rondom hen gebeurd: kamperen, spelen in de natuur, doet een wereld opengaan voor deze kinderen
  • spelen in een gefantaseerde werkelijkheid: het thema van de welpenwerking is gebaseerd op de fantastische wereld uit het 'Jungle Boek' van R. Kipling
  • groeiende zelfstandigheid: dit uit zich in toenemend zelfvertrouwen dat gestimuleerd wordt door de actieve begeleiding van de leiding van de horde
Iedere week worden speldagen georganiseerd door de Welpenleiding: bosspelen, stadsspelen, kleine spelen, meestal in Junglethema.
Naast fantasie zijn spel en port, creativiteit en expressie even belangrijke ingrediënten van het Welpenprogramma.
  • De horde wordt geleid door een hordeleid(st)er (Akela).
  • De hordeleid(st)er wordt bijgestaan door assistenten.
  • De horde is verdeeld in speelgroepen van ongeveer 6 jongens en meisjes (nesten).